Regulamin darmowych for XHQ.PL

1 Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług xhq.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

2 Wszystkie usługi dostępne w serwisie xhq.pl są darmowe.

3 Domeny w postaci nazwa.xhq.pl są własnością xhq.pl.

4 Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub - w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia - działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

5 Zabrania się umieszczania, rozpowszechniania i propagowania treści niezgodnych z prawem obowiązującym na terytorium RP, które:

1) zawierają treści sprzeczne z prawem,
2) naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
3) zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
4) zawierają treści pornograficzne,
5) naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
6) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt komputerowy Użytkownika lub Administratora, pogorszyć jego pracę lub w jakikolwiek inny sposób wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego Użytkownika lub Administratora lub Serwisu,
7) zawierają odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
8) stanowią linki do stron internetowych zawierających treści wskazane w Punktach 1 - 7.

6 Właściciel Serwisu ma prawo do zamknięcia (usunięcia) Forum z Serwisu w przypadku łącznego zaistnienia następujących okoliczności:

1) w okresie 30 dni nie zamieszczono na Forum żadnej nowej wypowiedzi,
2) w okresie 30 dni nie zalogował się na Forum Założyciel.

7 Właściciel Serwisu ma prawo do usunięcia Forum z Serwisu na wniosek Założyciela.

8 Rejestrując konto w xhq.pl wyrażasz zgode na otrzymywanie informacji od xhq.pl na adres e-mail podany podczas rejestracji.

9 xhq.pl zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.

Opinie użytkowników

XHQ.pl – wszelkie prawa zastrzeżone